Vad är en A-traktor?

A-traktor är ett motordrivet fordon som består av en ombyggd bil. Men vem får köra ett sådant fordon och vilka regler finns det?

Vi kommer i denna delen gå in på vad en A-traktor är, vem som får köra ett sådantf ordon samt vilka nya lagförslag som kommer i mars i år. 

Vad är en A-traktor

En A-traktor är en bil som är ombyggd till ett långsamt gående fordon och får max gå i 30 km/h. Alla A-traktorer måste vara utrustade med en LGF-skylt baktill som indikerar att fordonet är långsamtgående, och de måste genomgå besiktning både vid registreringen och regelbundet därefter.

För att köra en A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet eller ett traktorkort, och åldersgränsen är i dagsläget 15 år. För att undvika fara för både passagerare och andra trafikanter är det inte tillåtet att trimma en A-traktor för att öka hastigheten, och passagerare måste alltid använda bilbälte. Det är också förbjudet att ha baksäte i en A-traktor.

EPA-traktorer upphörde att registreras 1975 och ersattes helt av A-traktorer. Trots detta kallas många fortfarande A-traktorer för EPA-traktorer, trots att de tekniskt sett är olika. Om hastigheten överstiger 40 km/h klassas fordonet istället som Traktor B.

Nya lagförslag kring A-traktor kan införas

På möten med EU:s transport- och energiministrar i Stockholm föreslås att A-traktorer ska kunna köras med ett B1-körkort och åldersgränsen sänks till 16 år. Detta betyder dock inte att vanliga bilar kan köras av 16-åringar; de har bara rätt att köra A-traktorer och kommer med skärpta krav. Andra krav som tagits fram är bilbälte, endast en passagerare och vinterdäck samt regler som gör det svårare att trimma fordonen. Reglerna som gäller i dagsläget innebär att en 15-åring kan köra A-traktor med ett AM-körkort men nu måste lagen skärpas och man vill höja åldern till 16 år. Man måste dock ta hänsyn till att de unga som bor i glesbygden, det är ofta väldigt långt till närmsta busstation och där uppfyller A-traktorn en stor funktion.