Välj valuta: SEK EURO
  Snabbfilter
  • Välj:
   Märke...
  • Välj:
   Modell...
  • Välj:
   År...
Viken registrering ska ni ha?

Terrängregistrerad

Ett terrängmotorfordon är ett motordrivet fordon som i huvudsak används för person- eller godstransport i terräng. Terränghjuling får inte köras på allmän väg, utan bara på enskilda vägar, men det finns undantag. Den som vid färd med ett sådant terrängmotorfordon behöver korsa en väg som inte är enskild får göra det via den kortaste lämpliga sträckan. Detsamma gäller om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt att färdas på vägen. Vid färd på väg får fordonet köras  högst i 20 km/timmen.Traktor


Traktor är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar, som är inrättat för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning.

Traktorer delas in i två undergrupper beroende på deras maximala konstruktiva hastighet.

Vägens hastighetsbegränsning gäller för alla fordon men för traktor gäller även:Vägregistrerad 

Vägregistrerade fyrhjulingar är registrerad som fyrhjulig motorcykel.
Från 2017-01-01 är inte längre fyrhjulingar med Euro2 godkända för registrering utan de nya avgasgraven Euro4 gäller. I dagsläget så har vi ingen information när Euro4 vägregistrerat kommer. Motorfordon med fyra hjul, som får väga högst 450 kg utan last och som inte räknas som moped. Om motorcykeln är inrättad för godsbefordran får den väga 600 kg utan last. För fordon med eldrift räknas inte vikten av batterier in i fordonets vikt. Den maximala nettomotoreffekten får inte överstiga 15 kilowatt.Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.